These maps are based on original archival plans of early Cape land grants, contained in the early volumes of Old Cape Freeholds and Old Stellenbosch Freeholds, supplemented with information from contemporary cartographic sources and the Divisional Maps of the South Western Cape.

FARM PROPERTIES LOCATED OFF MAP LIMITS

Farm Name Grantee Date Area
(Morgen)
LOWER BERG VALLEY
AARNEM I RoelofJansz v. Hoetingh September 15, 1714 47.000
AARNEM 2 RoelofJansz v. Hoetingh   13.126
DE BAKOVEN Hans Jes May 19, 1714 27.300
GEELBEKKE FONTEIJN Aletta Ek (Wed. S. Vermeij) September l. 1744 60.000
GELUKWAARD Andries Noode September 25, 1714 60.380
DE GEYTENBERGS FONTEIJN Henning J. Prehn October 12, 1750 59.298
HALF MANS HOF Weduwe Elberts February 7, 1712 59.560
DE HONING FONTEIJN Willem v. Seijl July 21, 1722 21.400
HOTTENTOT VALLEI Hans Jes October 11, 1714 38.000
DE KARSE FONTEIJN Joh. Cruywagen November 20, 1714 60.000
DE LANGE RIET VALLEI Hendrik O. Eksteen September 17, 1715 52.120
LEEUWENHOEK Willem v. Sijl August 11, 1714 60.509
DE LEEUWENKUIJL Daniel Hugot November. 12, 1720 51.428
LOUIS KLIP Beatrix Verwey August 29, 1714 61.500
MASSENBERG Hendrik Cloete October 12, 1750 60.000
SLEESWIJK Hans Jes October 11, 1714 24.269
DE ST. HELENA BAAIJ H.O. Eksteen (Wed.) October 12, 1750 60.000
DE ST. HELENA FONTEIJN Joh Cruywagen November 20, 1744 60.060
STEENWERK Jacob Mouton July 15, 1720 67.028
DE THEE FONTEIJN Jasper Slabbert March 14, 1746 60.026
UIJLE KRAAL Jacobus Smith August 8, 1716 44.281
HET LAND VAN WAVEREN AND HEX RIVER VALLEY
DE BUFFELS KRAAL Pieter Hugot July 14, 1750 60.000
DE EENDRAGT Theunis Bota September 7, 1714 61.592
DE EENDRAGT Pieter Hugot July 14, 1750 60.000
LE RHONE Jacob Terron August 30, 1714 60.000
OVERBERG
DE BOSJES FONTEIJN Pieter J. v.d. Heijde (Wed.) March 14, 1746 60.320
DE BRUINTJES RIVIER Cornelis v. Roijen April 29, 1746 60.327
DE BUFFELSJAGTS RIVIER Jacob Wed Coetzer March 14, 1746 60.252
GANSEN KRAAL Isaacq Scheepers July 27, 1715 60.010
DE GROOTE BRANDWAGT Abr and Swijn, Jan v.d. Lever March 14, 1746 60.260
DE HARTEBEESTE CRAAL Pieter J.v.d. Heijde (Wed.) March 14. 1746 60.120
DE HARTEBEESTECRAAL Johannes Kruywagen September 7, 1734 3000.000
HARTEBOSCH Esaias Meyer September 7, 1734  
JAN HAMENSZ GAT Jacobus Bota September 7, 1734  
DE KLIP FONTEIJN Jan de With March 25, 1746 60.000
DE PALMIETTE RIVIER Jan Loos March 14, 1746 60.300
STETTEIJN J. Radign and J.J. Cloetas September 3, 1714 60.125
SWELLENGIFT Marchia Blankenberg (Wed. de Weth) September 3, 1748 60.000
TRADOUW Cornelis v. Roijen April 29, 1746 60.050
DE VET RIVIER Jan Louw March 14, 1746 60.000
AANT WARMBAD Ferdinandus Appel March 10, 1710 25.346
WELBEDAGT Jan Christoffel Bek September 7, 1734  
DE WIJSERS RIVIER Jan de With March 25, 1746 60.090
DE ZEEKOE JAGT Jacobus v.d. Heijden (Jr.) July 28, 1715 59.307